Audyt GA4 & Tag Manager

Podejmuj trafne decyzje na podstawie poprawnych danych

Sprawdź, czy GA4 gromadzi wszystkie potrzebne dane.

Dowiedz się, czy Twoje konto jest odpowiednio skonfigurowane.

Poznaj możliwości, jakie daje Ci GA4 & GTM.

Czy masz te problemy?

Google Analytics 4 (GA4) i Google Tag Manager (GTM) są kluczowymi narzędziami, które pomagają firmom zrozumieć, jakie interakcje użytkownicy
podejmują z ich witryną internetową. Kiedy te narzędzia nie są poprawnie skonfigurowane, może to prowadzić do szeregów problemów:

Nieprecyzyjne lub błędne dane

Jeżeli GA4 lub GTM nie są poprawnie skonfigurowane, dane, które są zbierane i prezentowane w tych narzędziach, mogą być nieprecyzyjne lub błędne. To może prowadzić do nieodpowiednich decyzji marketingowych i biznesowych, które opierają się na tych danych.

Zwiększony czas ładowania strony​

Niewłaściwie zaimplementowane tagi i skrypty za pomocą GTM mogą powodować opóźnienia w ładowaniu strony, co może wpłynąć na doświadczenia użytkowników i ostatecznie na SEO. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że tagi są zoptymalizowane i nie wpływają negatywnie na wydajność strony.

Nieoptymalizowane doświadczenie użytkownika

GA4 i GTM mogą pomóc firmom zoptymalizować doświadczenie użytkownika na ich stronie, na podstawie informacji o tym, jakie użytkownicy podejmują z nią interakcje. Jeżeli te narzędzia nie są poprawnie skonfigurowane, firma może nie być w stanie skutecznie optymalizować swojej strony, co może prowadzić do niższych wskaźników konwersji.

Trudności w mierzeniu efektywności kampanii

GA4 i GTM są kluczowe do mierzenia efektywności kampanii marketingowych, zarówno organicznych, jak i płatnych. Jeżeli te narzędzia nie są poprawnie skonfigurowane, może być trudno ocenić, które kampanie są najbardziej efektywne i gdzie należy zainwestować więcej zasobów marketingowych.

Trudności z testami A/B

Google Tag Manager jest często wykorzystywany do implementacji A/B testów na stronach internetowych. Jeśli GTM nie jest poprawnie skonfigurowany, może to utrudniać prawidłowe przeprowadzanie i analizę takich testów, co z kolei może prowadzić do błędnych wniosków i niewłaściwych decyzji.

Utrata ważnych informacji o użytkownikach

GA4 i GTM umożliwiają śledzenie szeregów interakcji użytkowników na stronie, w tym ich kliknięć, wypełniania formularzy, transakcji i innych działań. Jeżeli te narzędzia nie są poprawnie skonfigurowane, firma może stracić te cenne informacje.

Poznaj moje rozwiązanie

W moim rozwiązaniu, jako doświadczony konsultant z 12-letnim doświadczeniem, skupiam się na dostarczaniu najwyższej
jakości usług, które pomagają firmom zrozumieć i maksymalizować wartość swoich działań online
.
Jak wygląda proces audytu?

Indywidualne podejście

Rozumiem, że każda firma jest inna, a co za tym idzie - różne są jej potrzeby. Dlatego dopasowuję moje usługi do konkretnych celów i wymagań każdej firmy. Niezależnie od tego, czy jesteś małym start-upem, czy dużą korporacją, dostarczę rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.

Głęboka analiza

Przeprowadzam szczegółowe badanie Twojego konta GA4, analizując wszystkie aspekty, od konfiguracji do zbierania danych i interpretacji wyników. Moje audyty są dokładne i obszerne, co pozwala na identyfikację wszelkich błędów, braków lub obszarów wymagających poprawy.

Konkretne rekomendacje

Po przeprowadzeniu audytu dostarczam raport zawierający konkretne, działania, które można podjąć w celu poprawy wydajności GA4. Moje rekomendacje są praktyczne, oparte na danych i łatwe do zastosowania.

Wsparcie po audycie

W ramach mojego rozwiązania oferuję również wsparcie po audycie. Oznacza to, że jestem dostępna, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w implementacji zalecanych zmian.

Długotrwała współpraca

Dążę do budowania długotrwałych relacji z moimi klientami. Dlatego po audycie, jestem dostępna dla dalszej optymalizacji, konsultacji i wsparcia w zakresie GA4.

Zaufaj mojemu doświadczeniu i wiedzy – skorzystaj z mojego rozwiązania, aby
maksymalnie wykorzystać potencjał Google Analytics 4 dla Twojego biznesu.
Audyt Google Analytics i Google Tag Manager

Co to jest audyt GA4 i GTM?

Audyt GA4 (Google Analytics 4) i GTM (Google Tag Manager) to proces przeglądu i analizy konfiguracji i wykorzystania tych narzędzi na stronie internetowej. Celem audytu jest zapewnienie, że są one prawidłowo skonfigurowane, efektywnie wykorzystywane i dostarczają wiarygodnych, wartościowych danych, które mogą być wykorzystane do informowania o decyzjach biznesowych i marketingowych.

GA4 to najnowsza wersja popularnej platformy analitycznej Google, która umożliwia śledzenie i analizę ruchu na stronie internetowej. GTM z kolei jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie i wdrażanie różnych typów kodów śledzenia i tagów na stronie bez konieczności modyfikowania kodu strony.

Kup audyt Google Analytics już dziś i odkryj to narzędzie na nowo!

Podczas audytu GA4, przeglądam między innymi, ustawienia konta i śledzenia, konfigurację zdarzeń, jak również jakość i kompletność zbieranych danych. Audyt GTM obejmuje z kolei przegląd wszystkich tagów, zasad wyzwalania i zmiennych, aby upewnić się, że są one poprawnie skonfigurowane i nie powodują żadnych problemów, takich jak błędy w danych. W rezultacie audytu Twoja firma otrzyma raport z wynikami, który zawiera rekomendacje dotyczące możliwych poprawek i optymalizacji.

Korzyści z przeprowadzenia audytu Google Analytics 4 (GA4)
i Google Tag Manager (GTM)

Przeprowadzenie audytu Google Analytics 4 (GA4) i Google Tag Manager (GTM) może przynieść szereg korzyści dla firmy. Oto kilka z nich:

Skuteczne działania marketingowe

Zrozumienie zachowania użytkowników

Poprawnie skonfigurowane GA4 i GTM umożliwiają zrozumienie, jakie użytkownicy podejmują interakcje z witryną.

Darmowa wiedza o Google Data Studio

Optymalizacja kampanii marketingowych

Dzięki audytowi można lepiej zrozumieć efektywność różnych kampanii marketingowych, zidentyfikować, które z nich przynoszą najlepsze rezultaty i jakie działania można podjąć, aby je poprawić.

Skuteczne działania marketingowe

Poprawa doświadczenia
użytkownika

Dzięki lepszemu zrozumieniu, jakie użytkownicy podejmują interakcje z witryną, można podjąć kroki w celu poprawy doświadczenia użytkownika, co może prowadzić do wyższych wskaźników konwersji i lojalności klientów.

Skuteczne działania marketingowe

Poprawa jakości
danych

Audyt pozwoli zidentyfikować i naprawić błędy w konfiguracji GA4 i GTM, które mogą prowadzić do nieprecyzyjnych lub błędnych danych. Dzięki temu decyzje marketingowe i biznesowe mogą być podejmowane na podstawie rzetelnych i wiarygodnych danych

Skuteczne działania marketingowe

Poprawa efektywności kampanii Google Ads

Poprawna konfiguracja GA4 i GTM jest kluczowa dla skutecznego śledzenia i optymalizacji kampanii Google Ads. Dzięki audytowi firma może lepiej zrozumieć, jakie słowa kluczowe, reklamy i lądowania są najbardziej efektywne w przekształcaniu kliknięć w konwersje. To z kolei umożliwia lepsze alokowanie budżetu na reklamy, co prowadzi do wyższego zwrotu z inwestycji w kampanie Google Ads.

Skuteczne działania marketingowe

Oszczędność czasu
i zasobów

Wreszcie, audyt GA4 i GTM może pomóc zaoszczędzić czas i zasoby, które inaczej mogłyby zostać zmarnowane na próby rozwiązywania problemów związanych z niepoprawną konfiguracją tych narzędzi.

Kiedy warto zamówić audyt GA4?

Zamówienie audytu GA4 jest zalecane w wielu różnych sytuacjach. Poniżej przedstawiam kilka okoliczności, które mogą wskazywać na potrzebę przeprowadzenia audytu:

Audyt GA4 - kiedy warto zamówić?

Brak wiarygodnych danych

Jeżeli zauważyłeś niespójności lub błędy w danych generowanych przez GA4, audyt może pomóc zidentyfikować i rozwiązać te problemy.

Zmiany w działalności

Jeśli Twoja firma niedawno przeszła jakieś znaczące zmiany, takie jak wprowadzenie nowego produktu, przebudowa strony internetowej lub zmiana strategii marketingowej, warto przeprowadzić audyt, aby upewnić się, że GA4 jest prawidłowo skonfigurowane do śledzenia nowych celów i działań.

Wprowadzenie GA4

Jeśli niedawno wprowadziłeś GA4 i nie jesteś pewien, czy jest ono poprawnie skonfigurowane i wykorzystywane, audyt może pomóc Ci zrozumieć, jak maksymalnie wykorzystać to narzędzie.

Planowanie kampanii marketingowych

Przed rozpoczęciem nowych kampanii marketingowych warto przeprowadzić audyt GA4, aby upewnić się, że jesteś w stanie dokładnie śledzić ich efektywność.

Optymalizacja

Jeśli po prostu chcesz zrozumieć, jak możesz lepiej wykorzystać GA4 do śledzenia, analizowania i optymalizowania swoich działań online, audyt jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia.

Pamiętaj, że regularne przeprowadzanie audytów GA4 jest dobrym zwyczajem, nawet jeśli nie masz
żadnych konkretnych powodów do obaw. Technologie, strategie i regulacje stale się zmieniają, więc ważne
jest, aby na bieżąco monitorować swoją konfigurację GA4 i dostosowywać ją do ewoluujących potrzeb.

Na czym polega audyt GA4?

Zamówienie audytu GA4 jest zalecane w wielu różnych sytuacjach. Poniżej przedstawiam kilka okoliczności, które mogą wskazywać na potrzebę przeprowadzenia audytu:

Przegląd struktury konta

Audyt zaczyna się od przeglądu ogólnej struktury konta GA4, sprawdzając takie elementy jak ustawienia konta, struktura właściwości i strumieni danych, ustawienia dzielenia ruchu itp.

Sprawdzenie zdarzeń i celów

Audyt obejmuje również przegląd skonfigurowanych zdarzeń i celów, aby upewnić się, że są one odpowiednio zdefiniowane i śledzone, a także czy są one zgodne z celami biznesowymi.

Ocena jakości danych

Audyt obejmuje także ocenę jakości i kompletności zbieranych danych, identyfikując wszelkie błędy, luki lub niespójności.

Analiza konfiguracji śledzenia

Następnie przeprowadzana jest analiza konfiguracji śledzenia, sprawdzając, czy różne typy interakcji użytkowników z witryną są prawidłowo śledzone i zapisywane.

Analiza zgodności z przepisami o ochronie danych

Ważnym elementem audytu jest sprawdzenie, czy konfiguracja GA4 jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, takimi jak RODO.

Rekomendacje

Na koniec audytu, firma otrzymuje szczegółowy raport zawierający wyniki audytu oraz konkretne rekomendacje dotyczące możliwych poprawek, optymalizacji i najlepszych praktyk.

Audyt GA4 jest niezbędny, aby upewnić się, że firma maksymalizuje potencjał tej potężnej platformy analitycznej
i korzysta z niej do podejmowania świadomych, opartych na danych decyzji biznesowych i marketingowych.

Dla kogo jest audyt GA4?

Audyt GA4 jest przydatny i ważny dla szerokiej gamy podmiotów, od małych firm po duże korporacje, które korzystają
z Google Analytics4 do śledzenia i analizowania ruchu na swojej stronie internetowej. Poniżej znajdują się niektóre z nich:
Marketing dla firm

Małe i średnie firmy

Dla małych i średnich firm, które nie mają dużej wewnętrznej kompetencji w zakresie analizy danych, audyt GA4 może pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów związanych z jakością danych oraz skonfigurowaniu systemu w celu uzyskania najbardziej wartościowych informacji.

Marketing dla firm

Duże korporacje

Dla dużych korporacji, które zarządzają dużą ilością danych i mają złożone wymagania dotyczące śledzenia, audyt GA4 może pomóc w identyfikacji luk w danych, niespójności i możliwych problemów ze zgodnością.

Skuteczne działania marketingowe

Agencje marketingowe

Dla agencji, które zarządzają kampaniami reklamowymi dla swoich klientów, audyt GA4 jest niezbędny do zapewnienia, że kampanie są prawidłowo śledzone i analizowane, a dane są dokładne i wiarygodne.

Skuteczne działania marketingowe

E-commerce

Dla sklepów internetowych, prawidłowa konfiguracja GA4 jest niezbędna do śledzenia skuteczności kampanii marketingowych, śledzenia zachowań użytkowników i optymalizacji konwersji.

Skuteczne działania marketingowe

Organizacje non-profit

Dla organizacji non-profit, które korzystają z GA4 do mierzenia skuteczności swoich działań, audyt może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają uwagi i poprawy.

Kto skorzysta na audycie GA4
W skrócie, jeśli korzystasz z GA4 do zbierania i analizowania danych związanych z ruchem na stronie, audyt GA4 jest odpowiedni dla Ciebie. Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem w GA4, czy doświadczonym użytkownikiem, audyt może dostarczyć Ci wartościowych informacji i wskazówek na temat tego, jak lepiej wykorzystać to narzędzie.

Po co robić audyt GA4?

Przeprowadzenie audytu GA4 (Google Analytics 4) jest kluczowe z wielu powodów, poniżej przedstawiam kilka z nich:

Zrozumienie wyników

Przez audyt można lepiej zrozumieć, co mówią dane. To może obejmować naukę, jak interpretować różne metryki i raporty, a także identyfikację jakichkolwiek problemów lub błędów, które mogą wpływać na interpretację danych.

Optymalizacja

Audyt pozwala zidentyfikować obszary, które mogą być optymalizowane, aby maksymalnie wykorzystać możliwości GA4. Może to obejmować zarówno techniczne aspekty konfiguracji, jak i sposoby wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Jakość danych

Audyt pomoże upewnić się, że dane, które zbierasz, są dokładne i wiarygodne. Błędne dane mogą prowadzić do niewłaściwych wniosków i złych decyzji biznesowych.

Rozwój i rosnące wymagania

Twoja strona internetowa, jej ruch i cele biznesowe ewoluują. Audyt GA4 jest sposobem na zapewnienie, że Twoje narzędzia analityczne nadążają za tymi zmianami i nadal dostarczają cennych informacji.

Pomoc w podejmowaniu decyzji

Prawidłowo skonfigurowane GA4 dostarczy precyzyjnych, aktualnych i wartościowych danych, które mogą być wykorzystane do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących Twojej strony internetowej, kampanii marketingowych, produktów czy usług.

Przez przeprowadzenie audytu GA4, możesz zyskać pewność, że korzystasz
z pełni potencjału tego przydatnego narzędzia analitycznego.

Jak przeprowadzam audyt GA4?

Przeprowadzenie audytu GA4 (Google Analytics 4) jest procesem składającym się z kilku etapów. Poniżej przedstawiam typowy proces, który wykonuje jako doświadczony konsultant:

Jak przeprowadzić audyt GA4

Zrozumienie Twoich celów biznesowych

Na samym początku, chcę zrozumieć, czego oczekujesz od Google Analytics 4, jakie są Twoje cele biznesowe, jakie działania marketingowe prowadzisz itp. Dzięki temu mogę skupić audyt na tych obszarach, które są dla Ciebie najważniejsze.

Przegląd konfiguracji

Następnie dokonuję przeglądu całej konfiguracji GA4 - struktury konta, ustawień śledzenia, konfiguracji zdarzeń, ustawień użytkowników itp. Szukam wszelkich nieprawidłowości, błędów, braków czy niespójności.

Analiza jakości danych

Sprawdzam jakość danych, które są zbierane. Czy są one dokładne? Czy są błędy śledzenia? Czy wszystkie ważne zdarzenia są prawidłowo rejestrowane?

Rekomendacje i sugestie

Na podstawie swoich ustaleń, przygotowuję szczegółowy raport zawierający rekomendacje i sugestie dotyczące tego, jak poprawić konfigurację GA4, jakie zmiany wprowadzić, jakie dodatkowe funkcje wykorzystać, jak poprawić jakość danych itp.

Prezentacja wyników

Po zakończeniu audytu, prezentuję Ci wyniki i rekomendacje. Odpowiadam na wszelkie pytania i pomagam zrozumieć, jakie kroki powinny być podjęte dalej.

Wsparcie w implementacji

Jeżeli tego potrzebujesz, mogę również pomóc w implementacji zalecanych zmian, aby upewnić się, że są one prawidłowo wykonane i przynoszą oczekiwane korzyści.

Pamiętaj, że każdy audyt jest inny i może być dostosowany do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej firmy.

Co zawiera audyt GA4?

Audyt GA4 (Google Analytics 4) jest obszernym procesem, który obejmuje różne aspekty Twojej konfiguracji GA4
Poniżej znajduje się lista niektórych typowych elementów, które mogą być zawarte w audycie:

Przegląd struktury konta

Sprawdzanie, czy struktura Twojego konta GA4 jest zgodna z najlepszymi praktykami, czy jest łatwo zarządzalna i czy poprawnie odzwierciedla Twoją stronę lub witrynę internetową.

Konfiguracja śledzenia

Audyt konfiguracji śledzenia, w tym instalacji kodu GA4, śledzenia zdarzeń, itp.

Analiza jakości danych

Sprawdzanie jakości danych, które są zbierane - czy są dokładne, kompleksowe i czy dostarczają wartościowych informacji o interakcjach użytkowników z Twoją stroną.

Integracja z innymi narzędziami

Sprawdzanie, czy GA4 jest poprawnie zintegrowane z innymi narzędziami, takimi jak Google Ads, Google Tag Manager, itp.

Ocena raportów

Przegląd dostępnych raportów, ich użyteczności dla Twojego biznesu oraz ewentualne zalecenia dotyczące tworzenia niestandardowych raportów.

Rekomendacje

Na podstawie przeprowadzonego audytu, otrzymasz listę rekomendacji dotyczących tego, co można poprawić, jakie zmiany wprowadzić, jakie funkcje wykorzystać, aby maksymalnie wykorzystać możliwości GA4.

Plan implementacji

W przypadku zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, audyt powinien zawierać plan implementacji zalecanych zmian, który pomoże Ci podjąć odpowiednie kroki.

Co powinien zawierać audyt GA4
Celem audytu GA4 jest dostarczenie Ci jak najbardziej kompleksowego obrazu Twojej obecnej konfiguracji
GA4 oraz jasnych, praktycznych rekomendacji, które pomogą Ci lepiej wykorzystać to narzędzie.

Audyt GA4 i co dalej?

Po przeprowadzeniu audytu GA4 (Google Analytics 4) i GTM (Google Tag Manager), następuje
etap wdrożenia rekomendacji i monitorowania zmian. Oto co zazwyczaj obejmuje ten proces:

Wdrożenie rekomendacji

Na podstawie audytu otrzymasz zestaw rekomendacji dotyczących poprawy konfiguracji GA4 i GTM. Te zmiany mogą obejmować techniczne aspekty konfiguracji, optymalizacje śledzenia, zasady dotyczące ochrony danych, itp. Wdrożenie tych rekomendacji powinno być Twoim pierwszym krokiem po audycie.

Dalsza optymalizacja

Audyt GA4 i GTM to proces ciągły. Nawet po wdrożeniu rekomendacji, zawsze jest miejsce na dalszą optymalizację i usprawnienia. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać konfigurację GA4 i GTM, monitorować nowe funkcje i aktualizacje oraz dostosowywać konfigurację do ewoluujących potrzeb i celów Twojego biznesu.

Szkolenie

W zależności od Twoich potrzeb, mogę również zapewnić szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć i wykorzystać GA4 i GTM.

Monitorowanie i analiza

Po wdrożeniu zmian ważne jest monitorowanie efektów i analiza danych. To pozwoli ocenić, czy wprowadzone zmiany przynoszą oczekiwane korzyści i czy jakość danych zbieranych przez GA4 uległa poprawie.

Wsparcie

Jako doświadczony konsultant, mogę zapewnić Ci dalsze wsparcie w zakresie GA4 i GTM - pomogę Ci wdrożyć rekomendacje, odpowiem na Twoje pytania, pomogę zrozumieć dane i raporty, itp.

Pamiętaj, że audyt GA4 i GTM to tylko początek. Prawdziwa wartość wynika
z regularnego monitorowania, analizy i optymalizacji, które pomagają Ci lepiej zrozumieć
swoich użytkowników, podejmować informowane decyzje i osiągać swoje cele biznesowe.

Ile kosztuje audyt GA4?

Koszt audytu GA4 (Google Analytics 4) i GTM (Google Tag Manager) może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konfiguracji, wielkość strony internetowej, ilość danych do przeglądu, a także czasu i zasobów potrzebnych do przeprowadzenia audytu.

Na przykład, dla mniejszych stron internetowych z prostszą konfiguracją GA4, koszt może być niższy, podczas gdy dla dużych stron internetowych z rozbudowaną konfiguracją GA4 koszt będzie większy. Dodatkowo, jeżeli potrzebujesz szczegółowego audytu, który obejmuje wszystkie aspekty GA4 i GTM, w tym analizę jakości danych, rekomendacje dotyczące optymalizacji, plan implementacji itp., koszt będzie wyższy.

 Zwykle ceny audytu GA4 i GTM zaczynają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych, jednak ostateczna cena zależy od specyfiki Twojego projektu. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze mną, aby uzyskać dokładną wycenę. Warto pamiętać, że inwestycja w audyt GA4 i GTM może przynieść znaczne korzyści w długim terminie, poprzez poprawę jakości danych, lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i optymalizację działań marketingowych.

Co potrzebuję, aby wykonać audyt GA4?

Aby przeprowadzić audyt GA4 (Google Analytics 4) i GTM (Google Tag Manager) dla Twojej firmy, jako konsultant potrzebuję kilku rzeczy:

Co jest potrzebne do audytu GA4

Dostęp do Twojego konta GA4 i GTM

Aby móc dokładnie przeanalizować konfigurację i jakość danych, potrzebuję dostępu do Twojego konta Google Analytics 4 i Google Tag Manager. W przypadku Google Analytics, powinien to być dostęp na poziomie "Read & Analyze", który pozwala na przeglądanie danych i konfiguracji, ale nie pozwala na wprowadzanie zmian. W przypadku Google Tag Manager, dostęp na poziomie "read" powinien być wystarczający.

Zrozumienie Twojego biznesu i celów

Aby móc dostarczyć jak najbardziej wartościowe rekomendacje, muszę zrozumieć naturę Twojego biznesu, Twoje cele i oczekiwania. To może obejmować informacje o Twojej branży, Twoim modelu biznesowym, Twoich głównych konkurentach, Twoim targetowaniu, itp. Mogę poprosić Cię o udzielenie mi tych informacji w formie pisemnej, telefonicznego lub wideo rozmowy, ankiety, itp.

Wiedza o Twojej obecnej strategii analityki
i marketingu

To obejmuje informacje na temat tego, jak obecnie wykorzystujesz GA4 i GTM, jakie inne narzędzia analityczne lub marketingowe używasz, jakie kampanie prowadzisz, itp.

Czas na przeprowadzenie audytu

Przeprowadzenie audytu GA4 i GTM to proces, który wymaga czasu - zwykle od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od skomplikowania konfiguracji i ilości danych do przeglądania.

Te informacje pozwolą mi na przeprowadzenie jak najbardziej kompleksowego
i efektywnego audytu, który pomoże Ci lepiej wykorzystać GA4 i GTM w Twojej firmie.

Ile trwa audyt GA4?

Czas potrzebny na przeprowadzenie audytu GA4 (Google Analytics 4) i GTM (Google Tag Manager) zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konfiguracji, wielkość strony internetowej, ilość danych do przeglądu i stopień złożoności celów biznesowych.

Jako konsultant, mogę powiedzieć, że przeprowadzenie podstawowego audytu dla małej lub średniej strony internetowej zazwyczaj zajmuje mi od 1 do 2 tygodni. To obejmuje czas potrzebny na zgromadzenie niezbędnych informacji, przegląd konfiguracji GA4 i GTM, analizę danych, opracowanie rekomendacji i przygotowanie raportu.

Jeżeli jednak strona internetowa jest duża, konfiguracja GA4 i GTM jest skomplikowana, albo jeśli potrzebujesz szczegółowego audytu obejmującego różne aspekty analityki i marketingu, proces ten może potrwać nawet kilka tygodni.

Pamiętaj, że choć przeprowadzenie audytu wymaga pewnego czasu, jest to inwestycja, która pozwala na optymalizację działań, poprawę jakości danych i lepsze zrozumienie zachowań użytkowników, co w długim terminie przynosi korzyści biznesowe.

FAQ

Audyt GA4 ma na celu sprawdzenie poprawności implementacji GA4, ocenę skuteczności zbierania danych oraz analizę jakości raportów i optymalizację konfiguracji.

Audyt GA4 jest ważnym krokiem, aby upewnić się, że implementacja Google Analytics 4 jest poprawna, dane są dokładne, a konfiguracja jest optymalna. Pomaga to w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych, optymalizacji działań marketingowych i doskonaleniu strategii na podstawie rzetelnych danych analitycznych.

Audyt GA4 powinien być elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu. Jeśli Twoja witryna lub aplikacja jest dynamiczna i często ulega zmianom, częstsze audyty mogą być konieczne. Ważne jest, aby dbać o dokładność danych analitycznych i aktualizować implementację w miarę potrzeb, aby zapewnić wiarygodne wyniki i trafne decyzje biznesowe.

Audyt GA4 powinien być przeprowadzany regularnie, aby upewnić się, że dane analityczne są dokładne i konfiguracja jest optymalna dla Twojego biznesu.

Możliwość samodzielnego przeprowadzenia audytu GA4 zależy od Twojej wiedzy i doświadczenia związanych z Google Analytics 4 oraz umiejętności technicznych. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności lub nie masz wystarczającej wiedzy na temat GA4, zalecam skorzystanie z usług profesjonalistów. Dzięki mojemu 12-letniemu doświadczeniu mogę przeprowadzić kompleksowy audyt GA4, zidentyfikować potencjalne problemy i zalecenia do optymalizacji, dając Ci gotowe rozwiązania do wdrożenia.

Przeprowadzenie audytu GA4 wymaga dostępu do różnych informacji związanych z konfiguracją i implementacją Google Analytics 4 oraz stroną internetową lub aplikacją mobilną.

Potrzebuję przede wszystkim: dostęp do Twojego konta GA4 i GTM, zrozumieć Twój biznes i cele, poznać Twoją obecną strategię analityki i marketingu oraz czasu, aby zagwarantować Ci najwyższą jakość usługi audytu.

To zależy 🙂 Czas potrzebny na przeprowadzenie audytu GA4 i GTM zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konfiguracji, wielkość strony internetowej, ilość danych do przeglądu i stopień złożoności celów biznesowych. Przeprowadzenie audytu GA4 i GTM może potrwać od 1 tygodnia do nawet kilku tygodni.

Cena audytu GA4 & GTM ustalana jest indywidualnie, ponieważ zależy od wielu czynników. Umów się na bezpłatną konsultację, która pozwoli mi poznać lepiej Twoje cele i wyzwania oraz wycenić usługę audytu.

Przeprowadzenie audytu GA4 jest istotne dla utrzymania jakości danych analitycznych, optymalizacji działań marketingowych i podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych. Daje pewność, że Twoja implementacja jest dokładna, zgodna z przepisami i dostarcza wartościowe informacje do analizy.

Tak, możesz otrzymać spis treści audytu.

Po przeprowadzeniu audytu GA4 istnieje kilka kroków, które możesz podjąć w celu wykorzystania wyników audytu i poprawy swojej implementacji Google Analytics 4. Jeśli zdecydujesz się na audyt GA4 i GTM, dostaniesz ode mnie konkretne kroki i sugestie, które możesz wdrożyć.

Pamiętaj, że audyt GA4 to proces ciągły, a poprawki i ulepszenia należy wprowadzać w miarę potrzeb, aby zapewnić wiarygodność danych analitycznych i efektywne wykorzystanie narzędzia Google Analytics 4.

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną    Ekspert od marketingu internetowego - Monika Kołodziejczyk