6 lipca 2023

Poznaj wady Looker Studio!

Choć Looker Studio jest bardzo przydatnym narzędziem, kilka funkcji wciąż wymaga poprawy. Przeczytaj artykuł i…

Looker Studio, wcześniej znane jako Google Data Studio, zyskało popularność jako jedno z bardziej dostępnych i funkcjonalnych narzędzi do wizualizacji danych. Jego zdolność do przekształcania skomplikowanych zestawów danych w przejrzyste i interaktywne raporty sprawia, że jest ono cenione przez analityków danych i menedżerów biznesowych na całym świecie. Jednak, jak każde narzędzie, Looker Studio ma swoje ograniczenia i wady, które mogą wpływać na jego efektywność i przydatność w niektórych scenariuszach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym aspektom, aby dać użytkownikom pełniejszy obraz możliwości i ograniczeń tego narzędzia.

Ograniczenia w zaawansowanych analizach danych w Looker Studio

Looker Studio, znane wcześniej jako Google Data Studio, jest cenione za swoją prostotę i efektywność w wizualizacji danych. Jednakże, podczas gdy narzędzie to jest doskonałe dla podstawowych i średniozaawansowanych zastosowań, napotyka pewne ograniczenia, gdy chodzi o zaawansowane analizy danych. Te ograniczenia mogą mieć znaczący wpływ na użytkowników, którzy potrzebują głębszych, bardziej złożonych analiz.

 • Ograniczona Funkcjonalność Statystyczna i Analityczna: Looker Studio oferuje podstawowe funkcje statystyczne, takie jak średnie, mediany, sumy czy procenty. Jednakże, brakuje mu bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, takich jak analiza regresji, prognozowanie czasowe czy zaawansowane analizy korelacji, które są dostępne w bardziej specjalistycznych narzędziach analitycznych, takich jak R czy Python.

 • Ograniczenia w Przetwarzaniu i Transformacji Danych: Chociaż Looker Studio umożliwia pewien stopień transformacji danych, jego możliwości są ograniczone w porównaniu do bardziej zaawansowanych narzędzi ETL (Extract, Transform, Load). Użytkownicy, którzy potrzebują skomplikowanych operacji przetwarzania danych, mogą odczuwać frustrację z powodu braku niektórych funkcji.

 • Brak Wsparcia dla Zaawansowanych Obliczeń: W przypadkach, gdy wymagane są niestandardowe lub bardziej złożone obliczenia, Looker Studio może nie być wystarczające. Narzędzie to ma ograniczenia w zakresie tworzenia niestandardowych funkcji i formuł, co może być przeszkodą dla użytkowników potrzebujących bardziej złożonych obliczeń matematycznych lub statystycznych.

 • Ograniczenia w Skalowalności: W przypadku bardzo dużych zestawów danych, Looker Studio może napotykać problemy z wydajnością. Jego zdolność do obsługi dużych zbiorów danych jest ograniczona, co może prowadzić do wolniejszego ładowania raportów i trudności w zarządzaniu i analizowaniu dużych ilości informacji.

 • Zależność od Zewnętrznych Narzędzi dla Zaawansowanych Analiz: Użytkownicy, którzy potrzebują przeprowadzać zaawansowane analizy, często muszą polegać na zewnętrznych narzędziach i usługach, takich jak Google Sheets, BigQuery czy nawet zewnętrznych aplikacjach analitycznych. Chociaż integracja z tymi narzędziami jest możliwa, wymaga to dodatkowych kroków i może komplikować proces pracy.

Raport Google Data Studio

Google Data Studio, przykład raportu

Problemy z wydajnością przy dużych zestawach danych w Looker Studio

Looker Studio, choć jest potężnym narzędziem do wizualizacji danych, napotyka pewne wyzwania, gdy chodzi o obsługę dużych zestawów danych. Te problemy z wydajnością mogą wpływać na użytkowników, którzy pracują z obszernymi zbiorami danych, co jest typowe w dużych przedsiębiorstwach lub w zaawansowanych projektach analitycznych. Oto kilka kluczowych aspektów tych wyzwań:

 • Ograniczenia Prędkości Ładowania: Użytkownicy Looker Studio mogą doświadczać znacznego spowolnienia w prędkości ładowania raportów, gdy pracują z dużymi zbiorami danych. To spowolnienie może być szczególnie frustrujące, gdy wymagane są szybkie analizy i decyzje. Długie czasy ładowania mogą również utrudniać proces iteracji i optymalizacji raportów.

 • Problemy z Zarządzaniem Pamięcią: Duże zbiory danych mogą obciążać pamięć i zasoby obliczeniowe, co może prowadzić do problemów z wydajnością, takich jak zawieszanie się aplikacji lub błędy. Użytkownicy mogą być zmuszeni do ograniczania zakresu danych lub dzielenia raportów na mniejsze segmenty, aby zaradzić tym problemom.

 • Ograniczenia w Skalowalności: Looker Studio może nie być idealnym rozwiązaniem dla bardzo dużych zbiorów danych, które wymagają zaawansowanego przetwarzania i analizy. W takich przypadkach, narzędzia specjalizujące się w obsłudze big data, takie jak Google BigQuery, mogą być bardziej odpowiednie.

 • Zależność od Szybkości Łącza Internetowego: Jako narzędzie oparte na chmurze, wydajność Looker Studio może być również zależna od szybkości i stabilności połączenia internetowego użytkownika. W środowiskach z wolniejszym internetem, praca z dużymi zbiorami danych może być dodatkowo utrudniona.

 • Ograniczenia w Aktualizacjach Danych: W przypadku dużych zbiorów danych, które wymagają regularnych aktualizacji, Looker Studio może napotykać trudności w utrzymaniu danych w czasie rzeczywistym lub w szybkim odświeżaniu danych. To może być problematyczne w dynamicznych środowiskach biznesowych, gdzie aktualne dane są kluczowe.

Ograniczenia w integracji z niektórymi źródłami danych w Looker Studio

Looker Studio, znane wcześniej jako Google Data Studio, jest chwalone za swoją zdolność do integracji z różnorodnymi źródłami danych, zwłaszcza z produktami Google. Jednakże, użytkownicy mogą napotkać pewne ograniczenia, gdy chodzi o integrację z niektórymi zewnętrznymi źródłami danych. Te ograniczenia mogą wpływać na elastyczność i zakres analiz, które można przeprowadzić za pomocą tego narzędzia. Oto kilka kluczowych aspektów tych ograniczeń:

 • Ograniczona Kompatybilność z Niektórymi Zewnętrznymi Źródłami Danych: Chociaż Looker Studio oferuje integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Google Sheets, Google Analytics, czy SQL, może mieć ograniczenia w integracji z niektórymi specjalistycznymi lub niestandardowymi bazami danych. Użytkownicy korzystający z mniej popularnych systemów zarządzania bazami danych lub specjalistycznych narzędzi analitycznych mogą napotkać trudności w bezpośrednim połączeniu tych systemów z Looker Studio.

 • Zależność od Zewnętrznych Wtyczek i Konwerterów Danych: W niektórych przypadkach, aby zintegrować dane z systemów, które nie są bezpośrednio wspierane przez Looker Studio, użytkownicy mogą być zmuszeni korzystać z zewnętrznych wtyczek lub narzędzi do konwersji danych. To nie tylko komplikuje proces integracji, ale może również wprowadzać dodatkowe opóźnienia i potencjalne problemy z jakością danych.

 • Problemy z Dostosowaniem i Formatowaniem Danych: Nawet gdy integracja z zewnętrznym źródłem danych jest możliwa, użytkownicy mogą napotkać trudności z dostosowaniem i formatowaniem tych danych w Looker Studio. Różnice w strukturach danych, formatowaniu i typach danych mogą wymagać dodatkowej pracy w celu zapewnienia, że dane są poprawnie interpretowane i wyświetlane w raportach.

 • Ograniczenia w Automatycznych Aktualizacjach Danych: W przypadku niektórych zewnętrznych źródeł danych, automatyczne aktualizacje mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone. To oznacza, że użytkownicy muszą ręcznie odświeżać dane, co może być czasochłonne i może prowadzić do opóźnień w dostępie do najnowszych informacji.

 • Wyzwania z Bezpieczeństwem i Prywatnością Danych: Integracja z zewnętrznymi źródłami danych może również rodzić pytania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Użytkownicy muszą być świadomi potencjalnych ryzyk związanych z przesyłaniem danych między różnymi systemami i upewnić się, że stosują odpowiednie środki ochrony danych.

Użyteczność i dostępność dla początkujących użytkowników

Looker Studio, choć jest potężnym narzędziem do wizualizacji danych, może stwarzać pewne wyzwania dla początkujących użytkowników. Jego użyteczność i dostępność są kwestiami, które wymagają szczegółowej analizy, zwłaszcza w kontekście osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z analizą danych.

 • Złożoność Interfejsu: Dla osób, które nie mają doświadczenia w pracy z narzędziami do wizualizacji danych, interfejs Looker Studio może wydawać się skomplikowany. Choć dla doświadczonych użytkowników jego funkcje są intuicyjne, początkujący mogą potrzebować czasu, aby zrozumieć różne opcje i narzędzia dostępne w platformie.

 • Krzywa Uczenia się: Looker Studio wymaga od użytkowników pewnego poziomu zrozumienia podstawowych koncepcji wizualizacji danych. Początkujący użytkownicy mogą potrzebować dodatkowego szkolenia lub samouczków, aby efektywnie korzystać z narzędzia, co może być barierą we wczesnych etapach użytkowania.

 • Ograniczenia w Przewodnikach i Materiałach Pomocniczych: Chociaż istnieją różne zasoby online, takie jak samouczki i przewodniki, mogą one nie zawsze być wystarczająco szczegółowe lub dostosowane do potrzeb początkujących użytkowników, którzy potrzebują bardziej podstawowych wyjaśnień i przewodników krok po kroku.

Ograniczenia w personalizacji i brandingu raportów

Looker Studio oferuje różne opcje personalizacji, jednak użytkownicy mogą napotkać ograniczenia, które wpływają na ich zdolność do pełnego dostosowania raportów do indywidualnych potrzeb brandingowych.

 • Ograniczone Opcje Personalizacji: Chociaż Looker Studio pozwala na pewien stopień personalizacji, takiej jak zmiana kolorów, czcionek i układów, jego możliwości mogą być ograniczone w porównaniu do bardziej zaawansowanych narzędzi do wizualizacji danych. Użytkownicy, którzy szukają bardziej zaawansowanych opcji personalizacji i niestandardowych elementów projektowych, mogą czuć się ograniczeni.

 • Szablony i Projektowanie: Looker Studio oferuje różne szablony, ale mogą one nie zawsze odpowiadać specyficznym wymaganiom brandingowym firmy. Tworzenie niestandardowych szablonów, które w pełni odzwierciedlają identyfikację wizualną marki, może wymagać dodatkowego wysiłku i umiejętności projektowych.

 • Integracja z Narzędziami Graficznymi: Użytkownicy, którzy chcą integrować zaawansowane elementy graficzne lub niestandardowe wizualizacje, mogą napotkać trudności, ponieważ Looker Studio ma ograniczone możliwości integracji z zewnętrznymi narzędziami graficznymi.

Problemy z współpracą i kontrolą dostępu

Współpraca i kontrola dostępu są kluczowymi elementami każdego narzędzia do wizualizacji danych, a w przypadku Looker Studio, użytkownicy mogą napotkać pewne wyzwania w tych obszarach.

 • Ograniczenia w Współpracy w Czasie Rzeczywistym: Chociaż Looker Studio umożliwia współpracę nad raportami, jego funkcjonalność w tym zakresie może być ograniczona w porównaniu z innymi narzędziami. Problemy mogą pojawić się, gdy wielu użytkowników próbuje jednocześnie edytować ten sam raport, co może prowadzić do konfliktów wersji lub utraty danych.

 • Zarządzanie Uprawnieniami: Kontrola nad tym, kto ma dostęp do konkretnych danych i raportów, jest kluczowa dla bezpieczeństwa i efektywności pracy. W Looker Studio, zarządzanie uprawnieniami może być czasami skomplikowane, zwłaszcza w dużych organizacjach z wieloma użytkownikami o różnych rolach i potrzebach dostępu.

 • Integracja z Systemami Zarządzania Uprawnieniami: W firmach, które korzystają z zaawansowanych systemów zarządzania uprawnieniami, integracja tych systemów z Looker Studio może być wyzwaniem. Brak płynnej integracji może prowadzić do trudności w utrzymaniu spójności i bezpieczeństwa w zarządzaniu dostępem.

Kwestie związane z bezpieczeństwem i prywatnością danych

Bezpieczeństwo i prywatność danych są niezwykle ważne w każdym narzędziu do analizy danych, a Looker Studio stoi przed wyzwaniami w tych obszarach.

 • Ochrona Danych: Podczas gdy Looker Studio stosuje różne środki bezpieczeństwa, użytkownicy muszą być świadomi potencjalnych ryzyk związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem danych w chmurze. Wrażliwe dane mogą być narażone na ryzyko, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.

 • Zgodność z Regulacjami Prywatności Danych: W obliczu rosnących wymagań prawnych dotyczących prywatności danych, takich jak GDPR w Europie, użytkownicy Looker Studio muszą upewnić się, że ich sposób wykorzystania narzędzia jest zgodny z obowiązującymi przepisami. To może wymagać dodatkowych środków, takich jak anonimizacja danych lub wdrożenie szczegółowych polityk prywatności.

 • Zarządzanie Dostępem do Wrażliwych Danych: Kontrolowanie, kto ma dostęp do wrażliwych danych, jest kluczowe dla zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi i wyciekom danych. W Looker Studio, zapewnienie, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do pewnych danych, może wymagać starannego planowania i zarządzania uprawnieniami.

Porównanie z innymi narzędziami do wizualizacji danych

Aby zrozumieć, gdzie Looker Studio (dawniej Google Data Studio) mieści się na rynku narzędzi do wizualizacji danych, warto porównać je z innymi popularnymi rozwiązaniami, takimi jak Tableau, Microsoft Power BI, czy QlikView.

 • Tableau: Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do wizualizacji danych dostępnych na rynku. Oferuje ono znacznie większą elastyczność i głębię w analizie danych niż Looker Studio. Tableau jest idealne dla zaawansowanych użytkowników, którzy potrzebują szczegółowych i skomplikowanych analiz, ale może być zbyt złożone dla początkujących.

 • Microsoft Power BI: To narzędzie jest znane ze swojej integracji z ekosystemem Microsoft, w tym z Excel, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla firm, które już korzystają z innych produktów Microsoft. Power BI oferuje bardziej zaawansowane funkcje analityczne niż Looker Studio, ale jest również bardziej skomplikowane w użyciu.

 • QlikView/Qlik Sense: Te narzędzia oferują unikalne podejście do analizy danych, znane jako „associative data modeling”, co pozwala na odkrywanie związków między różnymi zestawami danych. Są one bardziej zaawansowane niż Looker Studio, ale również wymagają większej wiedzy technicznej do efektywnego wykorzystania.

W porównaniu, Looker Studio wyróżnia się swoją dostępnością i łatwością użycia, co czyni je doskonałym wyborem dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników. Jednakże, dla bardziej zaawansowanych analiz, inne narzędzia mogą być bardziej odpowiednie.

Kiedy Looker Studio może nie być najlepszym wyborem?

Podsumowując, Looker Studio jest doskonałym narzędziem do wizualizacji danych dla użytkowników, którzy szukają prostego, intuicyjnego interfejsu i łatwej integracji z innymi produktami Google. Jest to szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują efektywnego narzędzia do wizualizacji danych bez konieczności inwestowania w drogie oprogramowanie.

Jednakże, w niektórych przypadkach Looker Studio może nie być najlepszym wyborem:

 • Zaawansowane Analizy Danych: Dla użytkowników, którzy potrzebują przeprowadzać skomplikowane analizy statystyczne lub korzystać z zaawansowanych funkcji analitycznych, narzędzia takie jak Tableau lub Power BI mogą być bardziej odpowiednie.

 • Duże Zbiory Danych: W przypadku pracy z bardzo dużymi zbiorami danych, Looker Studio może napotykać ograniczenia wydajnościowe, co czyni je mniej odpowiednim dla dużych przedsiębiorstw lub zaawansowanych projektów analitycznych.

 • Specjalistyczne Wymagania Branżowe: Dla branż, które wymagają specjalistycznych narzędzi analitycznych lub integracji z niestandardowymi systemami baz danych, inne narzędzia mogą oferować większą elastyczność i głębszą integrację.

W tych scenariuszach, użytkownicy mogą potrzebować bardziej zaawansowanych narzędzi, które oferują większą elastyczność, głębsze możliwości analityczne i lepszą skalowalność. Wybór odpowiedniego narzędzia do wizualizacji danych zależy od konkretnych potrzeb, umiejętności technicznych i celów analitycznych organizacji.

Kategoria: Blog Looker Studio Podstawowy • Autor: Monika Kołodziejczyk • 6 lipca 2023 Tags: Looker Studio