Zamów kompleksowy audyt marketingu
i uniknij kosztownych błędów

Sprawdź jak działa Twój marketing i dowiedz się co możesz ulepszyć.

Zoptymalizuj swoje kampanie reklamowe i osiągaj lepsze efekty.

Wykorzystaj wszystkie możliwości narzędzi digital marketingowych.

Po co robić audyt?

Audyt marketingu w Twojej firmie ma wiele istotnych celów i korzyści. Przede wszystkim pozwala dokładnie ocenić skuteczność działań marketingowych i ustalić, które strategie i kampanie przynoszą najlepsze wyniki. 

Audyt marketingu pozwala lepiej poznać rynek i konkurencję. Analiza rynku, trendów i działań podejmowanych przez konkurencję dostarcza cennych informacji. To z kolei umożliwia lepsze dostosowanie strategii marketingowej, by być bardziej konkurencyjnym i zdobyć przewagę na rynku.

Dzięki audytowi marketingu można ocenić, które Twoje kampanie i kanały marketingowe są najbardziej opłacalne. Na podstawie zebranych danych można zoptymalizować budżet marketingowy, koncentrując się na działaniach, które przynoszą największy zwrot z inwestycji.

W rezultacie audyt marketingu pomaga zoptymalizować działania marketingowe, zwiększyć efektywność, poprawić wyniki finansowe i lepiej dostosować się do potrzeb rynku i klientów. Jest to istotny proces dla każdej firmy, która dąży do doskonalenia swojej strategii marketingowej i osiągnięcia sukcesu w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Co to jest audyt marketingu
Skuteczne działania marketingowe

Ocena skuteczności


Audyt marketingu pozwoli Ci dokładnie ocenić skuteczność Twoich działań marketingowych. Będziesz mógł zidentyfikować, które strategie i kampanie przynoszą najlepsze wyniki, a które wymagają poprawy. Audyt pomoże Ci również zrozumieć, jakie działania przyczyniają się do osiągania Twoich celów biznesowych.

Skuteczne działania marketingowe

Identyfikacja słabych punktów

Audyt marketingu pozwala na identyfikację słabych punktów w Twojej strategii marketingowej. Może to obejmować nieefektywne kanały marketingowe, niedopasowanie do Twoich odbiorców lub brak skuteczności w konwersji. Poznanie tych obszarów umożliwi Ci wprowadzenie konkretnych zmian i ulepszeń.

Skuteczne działania marketingowe

Optymalizacja wydatków


Audyt marketingu pomoże Ci zrozumieć, jakie działania przynoszą największy zwrot z inwestycji (ROI). Będziesz mógł ocenić, które kampanie lub kanały są najbardziej opłacalne i skupić na nich swoje zasoby finansowe. To pozwoli Ci zoptymalizować wydatki na marketing i osiągnąć większą efektywność.

Darmowa wiedza o Google Data Studio

Poznanie rynku i konkurencji

Audyt marketingu obejmuje również analizę rynku i konkurencji. Dzięki temu będziesz miał lepsze zrozumienie otoczenia biznesowego, trendów rynkowych oraz działań podejmowanych przez konkurencję. To pozwoli Ci dostosować Twoją strategię marketingową, aby być bardziej konkurencyjnym i zyskać przewagę na rynku.

Skuteczne działania marketingowe

Planowanie długoterminowe

Przeprowadzenie audytu marketingu pomoże Ci opracować lepsze plany długoterminowe. Na podstawie zebranych danych i analizy będziesz mógł ustalić cele marketingowe, strategie i taktyki na przyszłość. Audyt pomoże Ci również dostosować się do zmieniających się potrzeb i preferencji klientów.

Skuteczne działania marketingowe

Doskonalenie komunikacji

Audyt marketingu może również pomóc w doskonaleniu komunikacji wewnętrznej i zespołowej. Przegląd działań marketingowych umożliwi lepsze porozumienie między działami, zapewnienie spójności przekazu i lepszą koordynację działań, co przyczyni się do lepszej komunikacji z Twoimi klientami.

0 lat
doświadczenia w marketingu
0 +
obsłużonych marek
0 mln zł
zainwestowane w reklamy

Co to jest audyt marketingu?

Audyt marketingu to dogłębna, spersonalizowana ocena działań Twojej firmy online, dostarczająca cennych informacji do zoptymalizowania strategii i osiągnięcia lepszych wyników. Celem audytu jest zidentyfikowanie błędów, ocena procesów i narzędzi oraz przedstawienie indywidualnych rozwiązań zgodnie z potrzebami Twojej firmy. Obejmuje to analizę sytuacji firmy, jej otoczenia oraz działań marketingowych, a także  konkurencji.

Niezależnie od specyfiki Twojej firmy, audyt obejmuje dwa kluczowe etapy. Na wstępie, dokonuję szczegółowego zrozumienia Twojego biznesu, celów, wyzwań i problemów. Następnie, na podstawie analizy, przygotowuję raport zawierający konkretne rekomendacje.

Końcowy dokument audytowy dostarcza kompleksowe podsumowanie, identyfikuje obszary wymagające zmian, pokazuje możliwości rozwoju i dostarcza praktycznych wskazówek do poprawy Twoich działań.

Moim celem jest nie tylko pomóc Ci zrozumieć, co nie działa i dlaczego, ale także jak skutecznie wykorzystać potencjał Twojej firmy i wykorzystywanych narzędzi. Dzięki kompleksowej analizie marketingu zyskujesz pełen obraz sytuacji i zrozumiesz zależności pomiędzy poszczególnymi działaniami.

W rezultacie audyt marketingu dostarczy Ci jasnej drogi do poprawy efektywności Twojej firmy i osiągnięcia wymiernych korzyści.

Na czym polega kompleksowy audyt marketingu?

Spotkanie wprowadzające

Rozpoczęcie audytu to wypełnienie krótkiej ankiety, po czym organizujemy spotkanie w Twojej firmie. Podczas tego warsztatu omawiamy wyzwania, cele oraz funkcjonowanie Twojego marketingu. Następnie spotykam się z zespołem odpowiedzialnym za realizację strategii, analizuję raporty od współpracujących agencji i definiujemy Twoje oczekiwania dotyczące sprzedaży i celów.​

Analiza marketingu online

Przeprowadzam gruntowną analizę wszystkich aspektów marketingu w Twojej firmie, korzystając z najnowszych narzędzi analitycznych oraz swojego 12-letniego doświadczenia w zarządzaniu dużymi markami. Wszystkie ustalenia są precyzyjnie dokumentowane w raporcie dla Ciebie.

Ocena celów i efektów

W moim podejściu priorytetem jest skupienie na celach wyznaczonych w Twojej firmie i osiąganych przez nią wynikach. Analizuję efekty z ostatnich 12 miesięcy, aby uzyskać pełen obraz sytuacji i progresu. Wdrożenie moich zaleceń jest gwarancją poprawy rezultatów

Identyfikacja błędów i problemów

Audyt to więcej niż tylko ocena bieżącej sytuacji - to głęboka diagnoza problemów i wyzwań w obszarze Twojego marketingu. Poprzez kompleksowe spojrzenie na wszystkie działania, zamiast ograniczania się do jednego, możemy ocenić, jak poszczególne obszary wpływają na siebie i czy nie ma ryzyka kanibalizacji. Ta holistyczna perspektywa umożliwia osiągnięcie efektu synergii.

Propozycje i zalecenia

Audyt dostarcza konkretne podsumowania oraz identyfikuje obszary do usprawnienia. Dla każdego wykrytego problemu oferuję gotowe rozwiązanie, umożliwiające natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. Wdrożenie tych zaleceń gwarantuje poprawę wyników Twojej firmy.

Podsumowujące spotkanie

Otrzymasz dokładny raport zawierający podsumowanie przeprowadzonych prac i konkretne zalecenia do zastosowania. Zastanawiasz się, jak bardzo obszerny jest ten materiał? W zależności od skali Twoich działań, raport może obejmować kilkaset stron opisów i zaleceń. Możesz mieć pewność, że nie ominie Cię żadna istotna informacja.

Obszary, które analizuję

Dla kogo jest audyt marketingu?

Marketing dla firm

Firm i przedsiębiorstw

Audyt marketingu jest szczególnie ważny dla firm i przedsiębiorstw, które chcą ocenić skuteczność swoich działań marketingowych i zoptymalizować swoje strategie. Dotyczy to zarówno małych, średnich, jak i dużych firm we wszystkich branżach.

Na czym polega audyt UX strony internetowej?

Start-upów


Audyt marketingu jest szczególnie ważny dla start-upów, które często działają w warunkach ograniczonych zasobów. Przeprowadzenie audytu pomaga im zrozumieć, które działania marketingowe przynoszą najlepsze wyniki, jak poznać i dotrzeć do swojej grupy docelowej oraz jakie są ich unikalne punkty siły na rynku.

Skuteczne działania marketingowe

Marek osobistych


Audyt marketingu może pomóc w lepszym zrozumieniu, jak budować i zarządzać swoją marką w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego. Dzięki audytowi marki osobiste mogą doskonalić swoje działania marketingowe i budować silną i rozpoznawalną markę w swojej dziedzinie.

Skuteczne działania marketingowe

Organizacji non-profit

Organizacje non-profit również mogą skorzystać z audytu marketingu, aby ocenić skuteczność swoich działań, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania funduszy, budowania świadomości społecznej i angażowania członków.

Korzyści dla Ciebie z wykonania audytu

Kompleksowa ocena sytuacji

Analiza zapewnia Ci pełen obraz stanu marketingu w Twojej firmie, a nie tylko jego wybranych fragmentów. Jest to kluczowe, umożliwiając Ci zrozumienie powiązań między poszczególnymi działaniami.

Konkretny spis błędów

Audyt dostarcza precyzyjną listę błędów do naprawienia. Bazując na mierzalnych danych, dostarczam Ci dowodów na konieczność wprowadzenia poprawek, co pozwoli Ci później ocenić efekty i przekonać się o skuteczności dokonanych zmian.

Lista usprawnień i narzędzi

Otrzymasz też listę elementów, które warto rozwinąć, aby działać jeszcze skuteczniej. Dodatkowo polecę Ci narzędzia, które pomogą Ci automatyzować codzienną pracę.

Niezależna ocena "z zewnątrz"

Jako zewnętrzny obserwator, oceniam Twoje działania z punktu widzenia użytkownika i klienta, a nie pracownika czy branżowca. Ta perspektywa umożliwia mi bardziej kompleksowe spojrzenie na Twoją komunikację.

Poprawa efektywności

Eliminowanie błędów, wdrażanie usprawnień i korzystanie z dodatkowych narzędzi znacząco podniesie efektywność Twojego marketingu. Koniec z niepotrzebnymi wydatkami. Teraz możesz planować kolejne kroki, bazując na gotowych rekomendacjach z audytu.

Gotowy plan do działania

Audyt to kompendium niezbędnych informacji do dalszego działania. Pozwoli Ci zrozumieć bieżącą sytuację marketingu w Twojej firmie, przeanalizować błędy oraz obszary do optymalizacji i dodatkowych inwestycji. Wszystko zostanie podsumowane podczas końcowego spotkania.

Poznaj proces, którzy przynosi efekty

Zainwestuj w ścieżkę działania, która skupi się na identyfikacji, analizie i optymalizacji kluczowych elementów marketingu w Twojej firmie, aby zapewnić najwyższą efektywność i zwrot z inwestycji. To praktyczna metoda, która łączy strategię, analitykę i innowacyjne narzędzia, prowadząc do znaczącej poprawy wyników Twojego biznesu.

Jak przeprowadzić audyt marketingu

FAQ

W zależności od wielkości firmy audyt marketingu to od 20 do 60 dni roboczych.

Praca jest wyceniana indywidualnie w zależności od ilości godzin niezbędnych do realizacji audytu. Skorzystaj z formularza i zamów bezpłatną wycenę. 

Tak, mogę przygotować dla Ciebie audyt wybranego obszaru, np SEO, UX Twojej strony www czy Social Mediów. Taki audyt jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości pracy do wykonania. Wypełnij formularz, aby otrzymać bezpłatną wycenę wybranego audytu.

Oczywiście, możemy wdrożyć dla Ciebie zalecenia z audytu. Na pokładzie posiadamy specjalistów oraz zespół deweloperski, którzy kompleksowo wprowadzą zalecenia. Pamiętaj jednak, że takie prace nie są zawarte w koszcie audytu i podlegają dodatkowej wycenie i opłacie.

Wypełnij formularz na mojej stronie, napisz maila na [email protected] lub zadzwoń 665 015 015.

Audyt oraz spotkania warsztatowe przeprowadzam osobiście. Elementy audytu jak np analizę SEO lub efektywność strony www przeprowadza mój zespół specjalistów.

To zależy 🙂 Czasem na realizację poczekasz 2 tygodnie, a czasem nawet 3 miesiące. Dlatego nie zwlekaj – napisz do mnie i umów dogodny dla siebie termin.

Tak, oczywiście. Niezależnie od tego czy kupujesz usługę jako firma czy jako osoba prywatna otrzymasz fakturę za przeprowadzone działania.

Po zaakceptowaniu wyceny i ustaleniu terminów spotkań oraz realizacji wystawiam fakturę proforma na 50% kwoty wynagrodzenia. Po jej opłaceniu masz gwarancję realizacji usługi. Po odebraniu audytu i podpisaniu protokołu odbioru otrzymujesz fakturę na pozostałe 50%. 

Tak. Przed przekazaniem danych Twojej firmy oraz niezbędnych dostępów podpisujemy umowę NDA (według mojego lub Twojego wzoru). Po przeprowadzeniu audytu dostępy są zwracane.

Oczywiście, jeżeli chcesz przenieść prowadzenie wybranego kanału do mnie, przygotować strategię działania lub potrzebujesz szkolenia dla zespołu, możemy kontynuować współpracę. Masz gwarancję dalszego prowadzenia działań zgodnie z wyznaczonymi celami i rekomendacjami. Pamiętaj jednak, że jest to osobno wyceniana usługa.

Sprawdź produkty dostępne w sklepie

Poznaj praktyczne kursy online Google Data Studio

Zdobądź wiedzę o Looker Studio i uniknij problemów z raportowaniem! Oszczędź czas na przygotowaniu raportów i zyskaj pieniądze dzięki szybkim analizom danych!


Odkryj poradniki marketingowe

Wybierz ebook dla siebie i zdobądź konkretną wiedzę marketingową.

Skonsultuj marketing w Twojej firmie

Umów się na indywidualną godzinną konsultację dotyczącą marketingu
Twojej firmy i omów ze mną swoje bieżące problemy i pomysły.
399,00  netto

Sprawdź najnowsze artykuły na blogu

Odwiedź mój blog, gdzie odkryjesz artykuły o marketingu, analizie internetowej, użytecznych narzędziach i innych interesujących tematach!

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną    Ekspert od marketingu internetowego - Monika Kołodziejczyk