Audyt Google ADS

Podejmuj trafne decyzje na podstawie poprawnych danych

Wykorzystaj siłę performance marketingu.

Dowiedz się jak udoskonalić Twoje działania reklamowe.

Sprawdź jak udoskonalić Twoją kampanię Google ADS.

Czy masz te problemy?

Brak konwersji

Jednym z najważniejszych problemów, z którymi firma może się borykać, jest niski poziom konwersji, mimo że kampanie Google ADS generują ruch na stronie. To może wynikać z różnych czynników, takich jak złe doświadczenie użytkownika na stronie, nieodpowiednie wylądowanie lub niewłaściwe targetowanie.

Brak lojalności klientów

Działania Google ADS mogą również służyć do budowania lojalności klientów poprzez remarketing. Jeśli jednak firma nie widzi zwiększenia lojalności klientów, może to oznaczać, że jej kampanie nie są skuteczne. Może to być spowodowane niewłaściwym targetowaniem, brakiem odpowiedniej komunikacji z klientami lub nieodpowiednimi treściami reklamowymi.

Zły wizerunek marki

Nieodpowiednie reklamy lub zła strategia reklamowa może zaszkodzić wizerunkowi marki. Może to obejmować nieodpowiednie treści reklamowe, reklamy kierowane do niewłaściwej grupy docelowej, czy też reklamy, które nie są zgodne z pozostałymi działaniami marketingowymi firmy.

Niska świadomość marki

Google ADS to skuteczne narzędzie do budowania świadomości marki, ale jeśli kampanie nie są skuteczne, firma może mieć problem ze zwiększeniem swojej widoczności. Może to być wynikiem złego targetowania, niskiego budżetu lub nieefektywnych reklam.

Brak zaangażowania

Google ADS nie tylko generuje ruch na stronie, ale może również zwiększyć zaangażowanie użytkowników. Jeśli jednak firma nie widzi zwiększonego zaangażowania, może to wskazywać na problem. Może to być wynikiem nieodpowiedniego targetowania, złej treści reklamowej lub braku jasnego wezwania do działania.

Niski zwrot z inwestycji (ROI)

Działania reklamowe Google ADS mogą być kosztowne, a jeśli nie generują odpowiedniego zwrotu z inwestycji, firma może ponosić straty. Może to być wynikiem źle zaplanowanej strategii, niewłaściwego targetowania lub problemów z konwersją.

Poznaj moje rozwiązanie

Przeprowadzenie audytu Google ADS jest kluczowym elementem zarządzania skutecznymi
kampaniami reklamowymi
.Poniżej znajduje się pięciostopniowy proces realizacji takiego audytu:
Jak wygląda proces audytu?

Analiza struktury konta

Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie, jak konto jest zorganizowane. Sprawdzana jest struktura konta, kampanii i grup reklam, aby upewnić się, że są one zgodne z najlepszymi praktykami i ułatwiają zarządzanie i optymalizację.

Przegląd słów kluczowych i dopasowań

Następnie analizowane są używane słowa kluczowe, ich dopasowania, a także wykluczenia słów kluczowych. To pozwala na identyfikację możliwości optymalizacji, aby przyciągnąć bardziej trafny ruch.

Ocena treści reklam i stron docelowych

W tym etapie oceniane są treści reklam pod kątem zgodności z zasadami i praktykami Google, a także efektywności przekazu. Równocześnie sprawdzane są strony docelowe pod kątem jakości, szybkości ładowania i zgodności z treścią reklam.

Analiza ustawień kampanii i strategii licytacji

Następnie przeglądane są ustawienia kampanii, w tym geotargeting, harmonogramy, ustawienia urządzeń i strategie licytacji. Celem jest upewnienie się, że są one zoptymalizowane do celów biznesowych.

Ocena wyników i metryk wydajności

Na koniec przeprowadzana jest analiza danych wynikowych. Obejmuje to wskaźniki takie jak wskaźnik klikalności (CTR), koszt za kliknięcie (CPC), koszt za konwersję (CPA) i wartość konwersji. To pomaga zrozumieć, które elementy kampanii przynoszą rezultaty, a które wymagają poprawy.

Po przeprowadzeniu audytu sporządzamy raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszych działań. Jest to kluczowy element procesu, który pozwala na skuteczne wykorzystanie wniosków z audytu w praktyce.
Po co robić audyt Google ADS?

Co to jest audyt Google ADS?

Audyt Google ADS jest szczegółową analizą kampanii reklamowych prowadzonych w Google ADS (wcześniej Google AdWords). Audyt pozwala na zrozumienie, jak skutecznie działają kampanie, czy są optymalizowane, a także identyfikuje obszary, które mogą wymagać poprawy.

Korzyści z przeprowadzenia audytu Google ADS

Audyt Google ADS jest istotnym narzędziem, które może przynieść wiele korzyści dla Twojego biznesu. Poniżej przedstawiam kilka z nich:

Skuteczne działania marketingowe

Optymalizacja wydatków na reklamę

Audyt może pomóc zidentyfikować obszary, w których wydajesz więcej niż powinieneś, oraz wskazać możliwości do zwiększenia ROI.

Skuteczne działania marketingowe

Zwiększenie skuteczności kampanii

Przeglądając Twoje kampanie, audyt może pomóc odkryć, które z nich działają skutecznie, a które wymagają poprawy.

Skuteczne działania marketingowe

Poprawa struktury konta Google ADS

Poprawna struktura konta Google ADS jest kluczowa dla efektywności kampanii. Audyt może pomóc w wykryciu problemów ze strukturą konta i zaproponować usprawnienia.

Skuteczne działania marketingowe

Lepsze wykorzystanie funkcji Google ADS

Poprawna struktura konta Google ADS jest kluczowa dla efektywności kampanii. Audyt może pomóc w wykryciu problemów ze strukturą konta i zaproponować usprawnienia.

Skuteczne działania marketingowe

Odkrywanie nowych możliwości

Audyt Google ADS może ujawnić nowe słowa kluczowe, segmenty rynku lub strategie reklamowe, które mogą przynieść lepsze rezultaty.

Skuteczne działania marketingowe

Pozyskiwanie cennych informacji

Audyt dostarcza cennych danych i analiz, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu skuteczności Twoich kampanii i służyć jako podstawa do przyszłych decyzji marketingowych.

Skuteczne działania marketingowe

Zgodność z najlepszymi praktykami

Przeprowadzenie audytu może pomóc upewnić się, że Twoje kampanie są zgodne z aktualnymi najlepszymi praktykami Google ADS.

Darmowa wiedza o Google Data Studio

Zwiększanie
konwersji

Przeprowadzenie audytu może pomóc upewnić się, że Twoje kampanie są zgodne z aktualnymi najlepszymi praktykami Google ADS.

Korzystając z audytu Google ADS, możesz dostosować i poprawić  swoje
działania reklamowe, aby osiągnąć lepsze wyniki i zwiększyć zwrot z inwestycji.

Kiedy warto zamówić audyt Google ADS?

Decyzja o zamówieniu audytu Google ADS może zależeć od wielu czynników. Oto kilka sytuacji, kiedy warto rozważyć przeprowadzenie audytu.

Audyt Google ADS czy warto go zamówić

Spadek wydajności kampanii

Jeśli zauważasz, że Twoje kampanie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub ich efektywność znacznie spadła, audyt może pomóc zidentyfikować problem i zaproponować rozwiązania.

Zmiana celów biznesowych

Jeśli Twoje cele biznesowe uległy zmianie, audyt może pomóc dostosować Twoje kampanie do nowych celów i strategii.

Duże wydatki na reklamę

Jeśli wydajesz dużo pieniędzy na Google ADS, ale nie jesteś pewien, czy wydatki te są optymalne, audyt może pomóc upewnić się, że inwestujesz swoje środki mądrze.

Niewykorzystanie pełnego potencjału Google ADS

Google ADS oferuje wiele zaawansowanych funkcji i narzędzi, które mogą pomóc zwiększyć efektywność Twoich kampanii. Jeżeli nie jesteś pewien, czy wykorzystujesz je w pełni, audyt może pomóc zidentyfikować obszary do poprawy.

Długi czas od ostatniego audytu lub optymalizacji

Świat digital marketingu jest dynamiczny i ciągle się zmienia. Jeśli minęło dużo czasu od Twojego ostatniego audytu lub optymalizacji, warto przeprowadzić nowy audyt, aby upewnić się, że Twoje kampanie nadal są aktualne i zgodne z najlepszymi praktykami.

W każdym przypadku decyzja o przeprowadzeniu audytu Google ADS powinna opierać się na chęci
zrozumienia efektywności swoich działań reklamowych i dążeniu do ciągłej poprawy i optymalizacji.

Na czym polega audyt Google ADS?

Audyt Google ADS zazwyczaj obejmuje następujące aspekty:

Struktura kampanii i grup reklam

Audyt sprawdza, czy kampanie i grupy reklam są odpowiednio zorganizowane. Dobra struktura kampanii jest kluczowa dla efektywnej optymalizacji i zarządzania.

Odpowiednie strony docelowe (landing pages)

Audyt sprawdza, czy strony docelowe są odpowiednie dla poszczególnych reklam i czy skutecznie konwertują ruch na klientów.

Budżet i licytacje

Audyt analizuje wykorzystanie budżetu i strategię licytacji, aby sprawdzić, czy są efektywne i dają optymalne wyniki.

Ustawienia kampanii

Audyt sprawdza, czy ustawienia kampanii są optymalne, np. geotargeting, ustawienia językowe, ustawienia harmonogramu reklam itp.

Reklamy i ich treść

Audyt ocenia jakość i skuteczność reklam, sprawdza, czy mają dobrze skonstruowane nagłówki, czy wykorzystują odpowiednie wezwania do działania (CTA) itp.

Wskaźniki efektywności (KPIs)

Audyt sprawdza, czy kampanie osiągają założone cele, np. wskaźnik klikalności (CTR), koszt za kliknięcie (CPC), konwersje itd.

Zgodność z najlepszymi praktykami Google ADS

Audyt ocenia, czy kampania jest zgodna z zaleceniami Google dla najskuteczniejszych kampanii.

Słowa kluczowe

Audyt ocenia, jak słowa kluczowe są wykorzystywane w kampanii, czy są odpowiednie, czy ich wybór jest efektywny. Sprawdza również, czy są wykorzystywane wykluczenia słów kluczowych.

Wykonanie audytu Google ADS może pomóc firmie lepiej zrozumieć, jak poprawić
efektywność swoich kampanii reklamowych i osiągnąć lepsze wyniki.

Dla kogo jest audyt Google ADS?

Audyt Google ADS jest przydatny dla praktycznie każdej osoby lub firmy, która korzysta z Google ADS do promowania swoich produktów lub usług.
Oto kilka grup, dla których audyt może być szczególnie wartościowy:

Marketing dla firm

Właściciele małych i średnich firm

Dla osób, które samodzielnie zarządzają swoimi kampaniami Google ADS, audyt może być doskonałym sposobem na zrozumienie, jak poprawić wydajność i efektywność swoich działań reklamowych.

Skuteczne działania marketingowe

Specjaliści
marketingu

Osoby zajmujące się marketingiem w firmie mogą skorzystać z audytu, aby uzyskać świeży punkt widzenia na swoje kampanie, zidentyfikować obszary do poprawy i nauczyć się nowych strategii i taktyk.

Marketing dla firm

Duże
korporacje

Duże firmy z dużymi budżetami reklamowymi mogą skorzystać z audytu, aby upewnić się, że ich inwestycje w Google ADS są efektywne i przynoszą oczekiwany zwrot z inwestycji.

W każdym przypadku celem audytu Google ADS jest zrozumienie, jak kampanie działają i jak
można je poprawić, aby lepiej służyły osiągnięciu celów biznesowych. Bez względu na to, czy jesteś
małym przedsiębiorcą, specjalistą marketingu w dużej firmie, audyt Google ADS może dostarczyć Ci
cennych informacji i wskazówek do poprawy Twoich działań reklamowych.

Po co robić audyt Google ADS?

Audyt Google ADS to kluczowy element zarządzania i optymalizacji kampanii reklamowych prowadzonych w tej platformie. Poniżej znajdują się główne powody,
dla których firmy decydują się na przeprowadzenie audytu Google ADS:

Zidentyfikowanie obszarów do poprawy

Audyt Google ADS pozwala na zidentyfikowanie problemów i obszarów, które wymagają optymalizacji. Może to obejmować wszystko, od struktury kampanii po użycie słów kluczowych, jakości treści reklam, landing pages, strategii licytacji, a nawet ustawień kampanii.

Zwiększenie efektywności kampanii

Audyt może pomóc w zwiększeniu efektywności kampanii poprzez identyfikację i naprawę problemów, które mogą obniżać wskaźniki efektywności (takie jak CTR, CPC, CPA).

Zrozumienie efektywności wydatków

Przegląd kampanii Google ADS może pomóc firmie lepiej zrozumieć, jak jej budżet jest wydawany, i czy inwestycje przynoszą oczekiwany zwrot.

Pomoc w planowaniu strategii

Analiza wyników audytu może dostarczyć cennych informacji, które mogą pomóc w planowaniu przyszłych strategii marketingowych.

Zapewnienie zgodności z najlepszymi praktykami

Technologie i praktyki w marketingu cyfrowym szybko się zmieniają. Regularny audyt Google ADS może pomóc firmie upewnić się, że jej kampanie są zgodne z aktualnymi najlepszymi praktykami i zaleceniami Google.

Audyt konta Google ADS
Pamiętaj, że regularne przeprowadzanie audytów Google ADS jest kluczem do utrzymania
i zwiększania efektywności kampanii. Pomaga to nie tylko w optymalizacji, ale także
w podejmowaniu informowanych decyzji dotyczących przyszłych strategii marketingowych.

Jak przeprowadzam audyt Google ADS?

Przeprowadzenie audytu Google ADS zaczyna się od zrozumienia celów firmy i tego, jak kampanie Google ADS pasują do ogólnych celów marketingowych i biznesowych.

Na początku przeglądamy strukturę konta, co obejmuje sprawdzenie, jak kampanie są zorganizowane, jak są podzielone grupy reklam i jak są używane słowa kluczowe. W tym procesie szukamy dowodów na to, że konto jest logicznie strukturyzowane, zgodnie z najlepszymi praktykami Google ADS. Sprawdzamy także, czy są wykorzystywane wykluczenia słów kluczowych, aby uniknąć niepotrzebnego ruchu.

Następnie analizujemy treść reklam, aby upewnić się, że są one atrakcyjne i skuteczne w przekonywaniu użytkowników do kliknięcia. Sprawdzamy, czy reklamy są dobrze napisane, czy mają mocne wezwania do działania i czy są zgodne z brandem firmy.

Kolejnym krokiem jest ocena stron docelowych. Sprawdzamy, czy są one zgodne z treścią reklam, czy są dobrze zaprojektowane, czy łatwo jest na nich dokonać konwersji i czy są one zgodne z oczekiwaniami użytkowników.

Po tym przeglądamy wykorzystanie budżetu i strategię licytacji. Oceniamy, czy budżet jest efektywnie wykorzystywany, czy strategia licytacji jest zgodna z celami firmy i czy kampanie są optymalizowane w celu osiągnięcia najlepszego zwrotu z inwestycji.

Wreszcie, analizujemy metryki wydajności, takie jak wskaźnik klikalności, koszt za kliknięcie, konwersje i koszt za konwersję. Te metryki pozwalają nam ocenić, jak skuteczne są kampanie, i gdzie mogą być potrzebne usprawnienia.

Podsumowując, audyt Google ADS to szczegółowy proces, który pozwala na ocenę i optymalizację kampanii Google ADS. To nie tylko pomaga zidentyfikować obszary, które mogą wymagać poprawy, ale także dostarcza cennych informacji, które mogą pomóc w planowaniu przyszłych strategii marketingowych.

Co zawiera audyt Google ADS?

Audyt Google ADS to dogłębne badanie konta Google ADS, które ma na celu ocenę skuteczności i efektywności kampanii. Oto co zwykle zawiera audyt Google ADS:

Ocena stron docelowych (landing pages)

Sprawdzenie, czy strony docelowe są skuteczne w konwertowaniu ruchu na klientów, czy są zgodne z treścią reklam i czy są zoptymalizowane pod kątem szybkości i użyteczności.

Analiza struktury konta

Sprawdzenie, czy konto, kampanie i grupy reklam są prawidłowo i logicznie zorganizowane.

Analiza treści reklam

Sprawdzenie, czy reklamy są atrakcyjne, czy mają skuteczne wezwania do działania (CTA), czy są dostosowane do grupy docelowej i czy są zgodne z brandem.

Sprawdzenie ustawień kampanii

Przegląd ustawień, takich jak geotargeting, ustawienia językowe, harmonogramy reklam, strategie licytacji i inne, aby upewnić się, że są one zoptymalizowane pod kątem celów biznesowych.

Przegląd słów kluczowych

Ocena wykorzystania słów kluczowych, w tym ich zgodności z celem kampanii, wykorzystanie słów kluczowych odrzuconych oraz sprawdzenie, czy są używane najbardziej efektywne typy dopasowania słów kluczowych.

Analiza metryk wydajności

Ocena kluczowych wskaźników wydajności, takich jak wskaźnik klikalności (CTR), koszt za kliknięcie (CPC), koszt za konwersję (CPA), a także średnią pozycję reklam.

Analiza zgodności z najlepszymi praktykami Google

Ocena, czy kampanie są zgodne z aktualnymi zaleceniami i najlepszymi praktykami Google ADS.

Ocena strategii remarketingu

Sprawdzenie, czy firma skutecznie wykorzystuje techniki remarketingu, aby ponownie dotrzeć do osób, które już odwiedziły jej stronę internetową lub skorzystały z jej aplikacji.

Na zakończenie audytu powinien być dostarczony szczegółowy raport z rekomendacjami
dotyczącymi poprawy wydajności i efektywności kampanii. Audyt Google ADS to cenne narzędzie,
które pomaga firmom maksymalizować zwrot z inwestycji w reklamę w Google.

Audyt Google ADS i co dalej?

Audyt Google ADS to dogłębna analiza Twojego konta Google ADS, mająca na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Twojej strategii reklamowej. Audyt obejmuje przegląd struktury konta, analizę słów kluczowych, ocenę treści reklam, sprawdzenie stron docelowych, analizę ustawień kampanii, przegląd strategii licytacji, ocenę metryk wydajności, a także ocenę zgodności z najlepszymi praktykami Google ADS.

Po przeprowadzeniu audytu Google ADS następnym krokiem jest interpretacja wyników i wyciągnięcie wniosków. Zalecenia z audytu powinny służyć jako mapa drogowa do optymalizacji konta Google ADS. Mogą one obejmować sugestie dotyczące poprawy struktury konta, dopasowania słów kluczowych, ulepszania treści reklam, optymalizacji stron docelowych, zmiany ustawień kampanii, dostosowania strategii licytacji czy wykorzystania technik remarketingu.

W zależności od wyników audytu można zdecydować, czy wprowadzić zmiany samodzielnie, czy zlecić to zadanie specjalistom od Google ADS. Pamiętaj, że optymalizacja Google ADS to proces ciągły, wymagający regularnej analizy i dostosowywania.

Po wprowadzeniu rekomendowanych zmian ważne jest monitorowanie konta Google ADS, aby sprawdzić, czy wprowadzone poprawki przynoszą oczekiwane rezultaty. Po pewnym czasie zaleca się przeprowadzenie kolejnego audytu, aby na bieżąco monitorować efektywność kampanii i dostosowywać strategię w zależności od zmieniających się okoliczności i trendów rynkowych.

Ile kosztuje audyt Google ADS?

Koszt audytu Google ADS zależy od wielu czynników, w tym od skomplikowania konta Google ADS, liczby kampanii, które trzeba przeanalizować, a także od specyfiki branży i celów biznesowych firmy. 

Warto jednak pamiętać, że mimo kosztów, audyt Google ADS jest wartościowym narzędziem, które może pomóc firmie poprawić efektywność swoich kampanii i zwiększyć zwrot z inwestycji w reklamę online.

Co potrzebuję, aby wykonać audyt Google ADS?

Aby przeprowadzić audyt Google ADS potrzebuję dostępu do kilku kluczowych elementów i informacji:

Jak wygląda audyt Google ADS

Dostęp do konta Google ADS

To jest najważniejsze. Bez dostępu do konta Google ADS nie będę mogła przeanalizować kampanii, słów kluczowych, ustawień i wyników. Dostęp może być udzielony na różne poziomy, ale do przeprowadzenia audytu zwykle potrzebny jest dostęp na poziomie "administratora".

Zrozumienie celów biznesowych klienta

Aby audyt był naprawdę efektywny, muszę zrozumieć, czego jako klient oczekujesz od swoich kampanii Google ADS. Czy chodzi o generowanie leadów? Sprzedaż produktów? Budowanie świadomości marki? Te cele wpływają na to, na co zwracam uwagę podczas audytu.

Informacje o konkurencji

Wiedza o tym, co robi konkurencja, może pomóc zrozumieć, gdzie konto Google ADS klienta może mieć miejsce na poprawę.

Dostęp do narzędzi analitycznych

Korzystanie z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, może dostarczyć dodatkowych informacji na temat tego, jak ruch z Google ADS wpływa na stronę internetową klienta.

Wiedza o branży klienta

Zrozumienie rynku klienta, w tym demografii celowej, sezonowości, trendów i innych czynników, może pomóc w analizie i interpretacji danych z Google ADS.

Pamiętaj, że moim celem jest nie tylko zidentyfikowanie problemów, ale także zaproponowanie skutecznych rozwiązań. Dlatego też, przed przystąpieniem do audytu, muszę dobrze zrozumieć cele i oczekiwania klienta.

Ile trwa audyt Google ADS?

Czas trwania audytu Google ADS może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konta Google ADS, liczba kampanii do analizy, wielkość firmy oraz szczegółowość audytu.

Ogólnie, proces audytu może zająć od kilku dni do kilku tygodni. Dla mniejszych kont audyt może być zakończony w ciągu kilku dni. Natomiast dla większych kont, z wieloma kampaniami i grupami reklam, proces ten może trwać kilka tygodni.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że jakość audytu Google ADS jest ważniejsza niż czas, jaki na niego poświęcono. Dokładny i szczegółowy audyt, który dokładnie analizuje wszystkie aspekty konta Google ADS i dostarcza wartościowych, użytecznych rekomendacji, jest zdecydowanie bardziej korzystny dla firmy, nawet jeśli trwa dłużej.

Wszystko zależy od specyfiki Twojego biznesu i konkretnych potrzeb. Dlatego też przed przystąpieniem do audytu Google ADS szczegółowo określamy zakres prac i oczekiwany czas realizacji.

FAQ

Audyt Google ADS to proces oceny i analizy kampanii reklamowych prowadzonych za pomocą platformy Google ADS (dawniej Google AdWords). Audyt ma na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron kampanii oraz znalezienie obszarów, w których można ją zoptymalizować i poprawić jej skuteczność.

Audyt Google ADS jest ważnym narzędziem, które pomaga reklamodawcom w zoptymalizowaniu kampanii reklamowych, zwiększeniu skuteczności, redukcji kosztów i osiągnięciu lepszych wyników. Daje możliwość dogłębnej analizy i wprowadzenia poprawek, które prowadzą do lepszych rezultatów reklamowych.

Częstotliwość przeprowadzania audytu Google ADS zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar kampanii, budżet reklamowy, tempo zmian w branży i celowe wskaźniki sukcesu. Zaleca się przeprowadzanie audytu Google ADS regularnie, aby utrzymać kampanie reklamowe na właściwej ścieżce i zoptymalizować ich skuteczność. Regularne przeglądy i analizy są kluczowe dla utrzymania skuteczności kampanii i dostosowywania ich do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.

Możesz samodzielnie przeprowadzić podstawowy audyt Google ADS, ale dla bardziej zaawansowanych analiz i optymalizacji kampanii, warto skorzystać z usług profesjonalistów. 

Przy przeprowadzeniu zaawansowanego audytu warto wziąć pod uwagę moją szeroką wiedzę i doświadczenie, a także moją zewnętrzną perspektywę na Twoje kampanie w Google ADS, która pozwoli mi dostarczyć Ci cennych wskazówek. Audyt Google ADS jest czasochłonnym zadaniem, a zlecenie tego profesjonaliście zaoszczędzi Twój czas i zasoby.

Aby przeprowadzić audyt Google ADS, potrzebuję dostępu  do kilku kluczowych elementów i informacji dotyczących Twoich kampanii reklamowych.

Oto kilka z nich: dostęp do konta Google ADS, Twoje cele związane z kampaniami w Google ADS, informacje o konkurencji, dostęp do narzędzi analitycznych (takich jak Google Analytics), a także wiedza o Twojej branży.

Czasem na realizację poczekasz 2 tygodnie, a czasem nawet kilka tygodni, z zależności od wielu czynników, takich jak skomplikowanie konta Google ADS, liczba kampanii do analizy, wielkość firmy oraz szczegółowość audytu.

Dlatego nie zwlekaj – napisz do mnie i umów dogodny dla siebie termin.

Koszt audytu Google ADS zależy od wielu czynników, dlatego cena audytu ustalana jest indywidualnie. Umów się na bezpłatną konsultację, która pozwoli mi poznać lepiej Twoje cele i wyzwania związane z Google ADS i wycenić usługę audytu.

Audyt Google ADS dostarczy kompleksowej analizy Twoich kampanii reklamowych, pomagając Ci zrozumieć, co działa dobrze, a co wymaga poprawy. Uzyskane informacje pozwolą Ci zoptymalizować swoje kampanie i osiągnąć lepsze rezultaty.

Po przeprowadzeniu audytu Google ADS istnieje kilka kroków, które można podjąć w celu zoptymalizowania i poprawy efektywności Twojej kampanii reklamowej. Jeśli zdecydujesz się na audyt Google ADS, dostaniesz ode mnie konkretne kroki i sugestie, które możesz wdrożyć

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną    Ekspert od marketingu internetowego - Monika Kołodziejczyk