Strategia marketingowa

Wspólnie zidentyfikujemy najskuteczniejsze działania, które przełożą się na lepsze rezultaty. Dzięki temu zyskasz przewagę konkurencyjną i będziesz w stanie pozyskiwać większą liczbę klientów.

Zwiększymy ROI (zwrot z inwestycji) Twoich działań promocyjnych. Uzyskasz nie tylko więcej klientów, ale także lepsze rezultaty finansowe dla swojej firmy.

Współpracując ze mną, zaoszczędzisz czas i zasoby potrzebne na własne eksperymenty i analizy - opracuję dla Ciebie spersonalizowaną strategię marketingową.

Czy masz te wyzwania związane z marketingiem?

Niepewność co do inwestycji i rezultatów marketingu

Określenie celów i KPIs

Wybór odpowiednich narzędzi i technologii

Wybór kanałów i działań marketingowych

Monitorowanie i ocena efektywności

Segmentacja rynku i identyfikacja grupy docelowej

Wyzwania związane z marketingiem

Postaw na pewnego partnera i kompleksową współpracę nastawioną na mierzalne efekty!

Skuteczne działania marketingowe

Analiza celów marketingowych

Pozwól mi ocenić skuteczność Twojego marketingu! Unikaj niepotrzebnych kosztów i mało efektywnych kampanii. Skorzystaj z audytu, oceny marketingowej i otrzymaj konkretne zalecenia co udoskonalić. Dzięki temu zyskasz wymierne korzyści dla Twojej firmy z działań online.

Skuteczne działania marketingowe

Budżet i zasoby


Przyspiesz analizę działań i podejmuj precyzyjne decyzje, by zwiększyć swoje dochody. Zniweluj trudności z raportowaniem i ciesz się efektywnymi analizami marketingowymi. Postaw na automatyzację raportów i błyskawiczne wnioskowanie. Wszystko, czego potrzebujesz, w jednym miejscu.

Skuteczne działania marketingowe

Wdrożenie i realizacja


Optymalizacja marketingu zgodnie z celami biznesowymi pozwoli Ci zwiększyć zarobki i podnieść rozpoznawalność marki w Internecie. Skorzystaj ze sprawdzonego procesu, który umożliwi nam wspólne planowanie i realizację optymalnych działań, pozwalając na przyciągnięcie i obsługę większej liczby idealnych klientów dla Twojej firmy.

0 lat
doświadczenia w marketingu
0 +
obsłużonych marek
0 mln zł
zainwestowane w reklamy

Co to jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to Twój klucz do sukcesu, który pozwoli Ci skoncentrować się na korzyściach, jakie niesie ze sobą współpraca z doświadczonym partnerem. Jako ekspert z 12-letnim doświadczeniem, z przyjemnością pomogę Ci zrealizować te działania, osiągając wspólnie mierzalne efekty.

Strategia marketingowa to wszechstronny plan, wyznaczający cele, kierunek oraz działania marketingowe, mające na celu promocję i rozwój Twojego biznesu na rynku. Jest to kluczowy element dla zarówno nowych, jak i istniejących firm, umożliwiający skuteczną komunikację z klientami i budowę wartościowych, długotrwałych relacji.

Główne elementy strategii marketingowej obejmują:

Analiza sytuacji


Przeprowadzenie analizy wewnętrznej i zewnętrznej firmy jest niezbędne przed stworzeniem strategii marketingowej. Pozwala to na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, a także możliwości i zagrożeń płynących z rynkowego otoczenia

Dobór kanałów i działań
marketingowych

Strategia powinna wskazywać konkretne działania i taktyki marketingowe, które mają być stosowane do osiągnięcia założonych celów. Wybór odpowiednich kanałów, takich jak marketing online, reklama telewizyjna, marketing bezpośredni czy event marketing, zależy od specyfiki firmy, grupy docelowej i celów marketingowych.

Analiza celów marketingowych

Cele marketingowe powinny być konkretnymi, mierzalnymi, osiągalnymi, realistycznymi i określonymi czasowo (tzw. SMART) oraz spójne z ogólnymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Adaptacja i elastyczność​

Strategia marketingowa powinna być elastyczna i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, trendów i potrzeb klientów. Regularne przeglądy i aktualizacje strategii pomagają utrzymać jej aktualność i skuteczność.

Wdrożenie i realizacja

Kluczowe po stworzeniu strategii marketingowej jest jej skuteczne wdrożenie i realizacja. Do osiągnięcia sukcesu niezbędne jest wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów i zaangażowanie pracowników firmy w jej wdrażanie.

Segmentacja rynku i identyfikacja grupy docelowej​

Strategia marketingowa powinna uwzględniać segmentację rynku i określenie grupy docelowej. To umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów, co prowadzi do skuteczniejszego kierowania do nich działań promocyjnych

Pozycjonowanie i wizerunek
marki

W ramach strategii marketingowej kluczowe jest zdefiniowanie, jak marka ma być postrzegana przez klientów i jak ma się wyróżniać na tle konkurencji. Wyznaczenie unikalnej propozycji wartości (USP) oraz konsekwentny wizerunek marki są kluczowe do osiągnięcia sukcesu.

Budżet i zasoby

Strategia marketingowa musi uwzględniać dostępne zasoby finansowe, ludzkie i techniczne. Określenie budżetu i efektywne zarządzanie zasobami jest kluczowe do realizacji planu marketingowego.

Monitorowanie i ocena
efektywności

Strategia marketingowa powinna uwzględniać metody monitorowania i oceny efektywności działań marketingowych. Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) umożliwiają ocenę, czy cele marketingowe są osiągane i czy działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Bieżąca analiza wyników umożliwia dostosowanie strategii i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Komunikacja wewnętrzna i
zewnętrzna

Uwzględnienie komunikacji z pracownikami firmy oraz zewnętrznymi partnerami, takimi jak dostawcy czy agencje reklamowe, jest ważne w ramach strategii marketingowej. Efektywna komunikacja wpływa na lepsze zrozumienie i realizację celów marketingowych.

Podsumowując, strategia marketingowa to niezbędny element w zarządzaniu i rozwijaniu firmy. Umożliwia ona skierowanie wysiłków marketingowych w odpowiedni sposób, w celu osiągnięcia założonych celów biznesowych. Współpraca z doświadczonym ekspertem oraz systematyczne monitorowanie i aktualizowanie strategii są kluczowe dla jej sukcesu.
 
Skorzystaj ze współpracy ze mną przy tworzeniu strategii marketingowej dla Twojej firmy i zyskaj nie tylko profesjonalne wsparcie, ale też gwarancję efektywności i dostosowania działań do potrzeb Twojego biznesu. Pozwól, że wykorzystam moje doświadczenie i umiejętności, aby pomóc Ci osiągnąć sukces na rynku.

Na czym polega strategia marketingowa?

Analiza sytuacji


Pierwszym krokiem w procesie tworzenia strategii marketingowej jest analiza sytuacji. To obejmuje ocenę bieżącej sytuacji firmy, identyfikację mocnych i słabych stron, a także analizę otoczenia rynkowego, aby zidentyfikować możliwości i zagrożenia. W tym etapie przeprowadza się również analizę SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Segmentacja rynku i identyfikacja grupy docelowej

Proces tworzenia strategii marketingowej obejmuje także identyfikację segmentów rynku i grup docelowych. Chodzi o zrozumienie, kto jest Twoim idealnym klientem, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, co pozwoli skierować do niego odpowiednie działania marketingowe.

Budżet i zasoby


Tworzenie strategii marketingowej wymaga również ustalenia budżetu i dostępnych zasobów. To etap, na którym firma musi zdecydować, jakie zasoby finansowe, ludzkie i techniczne może wykorzystać do realizacji swojej strategii.

Określenie celów
marketingowych

Kolejnym krokiem jest określenie celów marketingowych. Cele te powinny być spójne z ogólnymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa i powinny być SMART, czyli Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne i Czasowo zdefiniowane.

Określenie kanałów i działań
marketingowych

W tym etapie określa się konkretne działania i taktyki marketingowe, które mają być stosowane w celu osiągnięcia założonych celów. To może obejmować różne kanały, takie jak marketing cyfrowy, marketing bezpośredni, event marketing, reklama telewizyjna i inne.

Monitorowanie, ocena efektywności i dostosowanie strategii

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem w procesie tworzenia strategii marketingowej jest monitorowanie i ocena efektywności działań. Firmy muszą regularnie analizować wyniki swoich działań marketingowych, korzystając z kluczowych wskaźników efektywności (KPI), aby ocenić, czy cele marketingowe są osiągane. Na podstawie tych informacji, strategię można dostosować i optymalizować w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Obszary, nad którymi pracujemy

Audyt Google Analytics
Google Analytics
Audyt Google ADS
Google Ads
Audyt UX
Użyteczność WWW
Audyt SEO
SEO
Audyt Wizytówki Google
Wizytówka Google
Audyt Facebook
Facebook
Audyt Meta Ads
Facebook Ads
Audyt Instagram
Instagram
Analiza rynku
Konkurencja
Audyt www
WWW
Audyt LinkedIn
LinkedIn
Jak stworzyć strategię marketingową
Strategia

Dla kogo jest strategia marketingowa?

Marketing dla firm

Dla przedsiębiorców i właścicieli firm

Strategia marketingowa pomaga właścicielom firm skoncentrować swoje działania na osiągnięcie konkretnych celów biznesowych. Skupienie się na zdefiniowanej strategii pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, co prowadzi do zwiększenia efektywności i rentowności biznesu.

Marketing dla firm

Dla menedżerów marketingu

Dzięki strategii marketingowej, menedżerowie mogą skuteczniej zarządzać zasobami swojego zespołu i lepiej kierować działaniami marketingowymi. Strategia umożliwia podjęcie trafnych decyzji, popartej danymi i analizą, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań i osiągania lepszych wyników

Skuteczne działania marketingowe

Dla pracowników działów marketingu

Strategia marketingowa daje pracownikom jasny obraz celów i kierunku działań, co przyczynia się do ich lepszego zrozumienia i zaangażowania. Dzięki temu mogą oni efektywnie wykonywać swoje zadania, czując, że przyczyniają się do osiągnięcia celów firmy, co z kolei poprawia ich satysfakcję z pracy i motywację

Korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

Osiągnięcie celów biznesowych


Strategia marketingowa zapewnia wyraźny plan, jak osiągnąć określone cele biznesowe. Dzięki niej, wszystkie działania marketingowe są skierowane na realizację tych celów, co zwiększa szanse na ich osiągnięcie i przyczynia się do długoterminowego sukcesu firmy.

Lepsze zrozumienie klientów i rynku

Strategia marketingowa obejmuje dogłębną analizę klientów i rynku, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji odbiorców. To z kolei umożliwia tworzenie skierowanych do nich ofert i komunikatów, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności działań marketingowych.

Budowanie silnej marki

Strategia marketingowa jest kluczowa dla budowania silnej i rozpoznawalnej marki. Pomaga ona w stworzeniu spójnego wizerunku i komunikacji, co przyczynia się do budowania zaufania wśród klientów i zwiększania lojalności.

Zwiększenie efektywności
marketingowej

Wprowadzenie strategii marketingowej pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów i budżetu marketingowego. Poprzez skoncentrowanie działań na najbardziej efektywne kanały i techniki, firma może osiągać lepsze rezultaty przy mniejszym nakładzie środków.

Wyróżnienie się na tle konkurencji

Dobra strategia marketingowa pomaga firmie wyróżnić się na tle konkurencji i budować unikalną propozycję wartości. Dzięki temu firma może przyciągnąć więcej klientów i zbudować silniejszą pozycję na rynku.

Adaptacja do zmian

Strategia marketingowa umożliwia szybszą adaptację do zmian na rynku i w otoczeniu biznesowym. Dzięki regularnym przeglądom i aktualizacjom strategii, firma jest w stanie skutecznie reagować na nowe wyzwania i możliwości, co przyczynia się do jej elastyczności i zdolności do rozwoju

Poznaj proces, którzy zawsze przynosi mierzalne efekty

Poznaj strategię marketingową i uniknij problemów z nieefektywnymi działaniami! Oszczędź czas na chaotycznych inicjatywach
i zwiększ zyski dzięki precyzyjnym i skierowanym działaniom marketingowym!
CO to jest strategia marketingowa

FAQ

W zależności od wielkości firmy przygotowanie strategii trwa 3-4 miesiące.

Strategia marketingowa składa się z kilku kluczowych elementów. Wymaga analizy rynku i konkurencji, co obejmuje badanie trendów, potrzeb klientów i zachowań konkurencji. Następnie określamy grupy docelowe, czyli grupy klientów, którym firma chce skierować swoje działania marketingowe. Kolejnym elementem jest ustalenie unikalnej wartości oferty, czyli sposobu, w jaki firma wyróżnia się na tle konkurencji. W strategii marketingowej uwzględnia się również wybór odpowiednich kanałów komunikacji i promocji, takich jak reklama czy media społecznościowe. Dodatkowo, strategia marketingowa obejmuje ustalenie budżetu i harmonogramu działań, a także monitorowanie i ocenę efektywności działań marketingowych.

Tak, mogę przygotować dla Ciebie strategię dla wybranego obszaru, np SEO czy Social Mediów. Wypełnij formularz aby otrzymać bezpłatną wycenę.

Oczywiście, możemy wdrożyć dla Ciebie zalecenia ze strategii. Na pokładzie posiadamy specjalistów oraz zespół deweloperski, którzy kompleksowo wprowadzą zalecenia. Pamiętaj jednak, że takie prace nie są zawarte w koszcie strategii i podlegają dodatkowej wycenie i opłacie.

Wypełnij formularz na mojej stronie, napisz maila na [email protected] lub zadzwoń 665 015 015

Praca jest wyceniana indywidualnie w zależności od ilości godzin niezbędnych do realizacji strategii marketingowej. Skorzystaj z formularza i zamów bezpłatną wycenę. 

Po zaakceptowaniu wyceny i ustaleniu terminów spotkań oraz realizacji wystawiam fakturę proforma na 50% kwoty wynagrodzenia. Po jej opłaceniu masz gwarancję realizacji usługi. Po odebraniu audytu i podpisaniu protokołu odbioru otrzymujesz fakturę na pozostałe 50%. 

Tak, jest to osobna usługa podlegająca osobnej wycenie i możemy ustalić, przy jakich obszarach tej strategii będziemy współpracować. Mogę wraz z zespołem zająć się kompleksowo wdrożeniem tej strategii w życie, lub zająć się konkretnymi obszarami, takimi jak np. reklamy czy social media.

Sprawdź Produkty dostępne w sklepie

Praktyczne kursy online Google Data Studio

Zdobądź wiedzę o Looker Studio i uniknij problemów z raportowaniem! Oszczędź czas na przygotowaniu raportów i zyskaj pieniądze dzięki szybkim analizom danych!


Praktyczne poradniki marketingowe

Wybierz ebook dla siebie i zdobądź praktyczną wiedzę marketingową.

Skonsultuj marketing w Twojej firmie

Umów się na indywidualną godzinną konsultację dotyczącą marketingu
Twojej firmy i omów ze mną swoje bieżące problemy i pomysły.
399,00  netto

Sprawdź najnowsze artykuły na blogu

Zajrzyj do materiałów na blogu, gdzie znajdziesz tematy związane z marketingiem, analityką internetową, przydatnymi narzędziami i wiele więcej!

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną    Ekspert od marketingu internetowego - Monika Kołodziejczyk